1. Zwroty

Kupujący ma prawo, bez podania przyczyn, jednostronnie odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorcy lub na odległość w terminie 14 dni i zwrócić towar (towary). Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem/dostawcą, otrzymała towar będący przedmiotem umowy.

Kupujący zobowiązany jest w terminie 14 dni powiadomić Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy, a może to uczynić poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zamiarze odstąpienia od umowy na adres info@euro-markt.pl, lub pisemnie na adres zwrotny produktu. W celu dokonania zwrotu produktu należy wypełnić Formularz Zwrotu i przesłać go na adres e-mail info@euro-markt.pl lub na adres zwrotny produktu. Formularz zwrotu można pobrać tutaj. Uznaje się, że zwróciłeś towar w terminie, jeżeli wyślesz go przed upływem 14 dniowego terminu zwrotu.

Uwaga: Pod adresem zwrotnym wejście jest możliwe tylko dla urzędników służby doręczeń. Odbiór osobisty i dostawa nie są możliwe. Paczki, które wymagają zapłaty nie będą odbierane.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z dostawą przesyłki, z której skorzystał Kupujący, dlatego Sprzedający radzi Kupującemu, aby poprosił o numer śledzenia przesyłki. W ten sposób Kupujący może być pewien, że produkt został dostarczony do Sprzedającego.

Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli Kupujący zwróci produkt na niewłaściwy adres.

Zwracany produkt musi być nieuszkodzony i posiadać wszystkie oryginalne etykiety, naklejki, opakowanie oraz, jeśli dotyczy, oryginalną dokumentację i akcesoria dołączone do produktu. W przypadku, gdy produkt jest uszkodzony i/lub posiada widoczne ślady użytkowania, Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy.

Tylko reklamacje, które spełniają wszystkie powyższe warunki, będą rozstrzygane pozytywnie.
Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni nie jest możliwe w przypadku niektórych produktów ze względów higienicznych.

Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że zwracany produkt spełnia wszystkie warunki zwrotu, Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w pełnej wysokości.

Sprzedawca dokłada starań, aby zwrot pieniędzy w pełnej wysokości nastąpił jak najszybciej, zawsze w ciągu 14 dni od daty poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o zatwierdzeniu zwrotu.

1.2. Zwrot produktów posiadających wady fabryczne

Sprzedawca przykłada dużą wagę do jakości towaru. O ewentualnych wadach produktu Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę w terminie 2 miesięcy od dnia zauważenia wady na adres info@euro-markt.pl lub pisemnie, z załączonym zdjęciem i dokładnym opisem zauważonych wad. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie produktu w wyznaczonym terminie lub najpóźniej w podanym okresie gwarancji, Kupujący traci prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu produktu.

Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zawiadomienia Kupującego o zwrocie wadliwego produktu, Sprzedawca w możliwie najkrótszym terminie poinformuje Kupującego o zasadności reklamacji oraz o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Jeżeli Kupujący wyśle produkt na adres zwrotny bez uprzedniego powiadomienia Sprzedającego, przesyłka może zostać odrzucona w miejscu przeznaczenia. Koszty transportu w miejscu przeznaczenia nie będą pokrywane przez odbiorcę.

Po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego produktu i potwierdzeniu ewentualnych wad produktu, Sprzedający umożliwi Kupującemu naprawę lub wymianę produktu na identyczny, jeśli naprawa nie będzie możliwa. W przypadku, gdy wymiana na identyczny produkt nie jest możliwa, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy (tj. uzyskać zwrot pieniędzy) lub wybrać inny produkt, który ma być mu dostarczony. 

Dostawa identycznego lub innego produktu wybranego przez Kupującego zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej w możliwie najkrótszym terminie od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę wymiany wadliwego produktu lub dostawy nowego modelu.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierze Kupujący, czy będzie to wymiana, dostawa nowego produktu, czy odstąpienie od umowy, Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli Kupujący zdecyduje się na rozwiązanie umowy, Sprzedający zwróci w całości odpowiednią kwotę zamówienia oraz wszystkie koszty (z wyjątkiem cła, jeśli dotyczy), które poniósł Klient, w tym koszty dostawy.

Produkt posiada gwarancję, jeśli jest ona określona w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Gwarancja jest ważna zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

 

1.3. Wymiana produktu

Sprzedawca nie zapewnia możliwości wymiany zakupionych produktów na inne produkty, które można nabyć w sklepie euro-markt.pl.

Jeśli Kupujący chce wymienić Produkt, może skorzystać z prawa do zwrotu produktu zgodnie z artykułem 1.1. niniejszego Regulaminu, a następnie zakupić nowy produkt.

1.4. Skargi pisemne

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu Kupujący nie jest zadowolony z zakupu lub usługi w euro-markt.pl, może on złożyć pisemną reklamację drogą elektroniczną na adres info@euro-markt.pl lub pocztą na adres Sprzedającego.

W celu szybszej identyfikacji konkretnego zamówienia, do którego Kupujący ma zastrzeżenia, zachęca się składającego reklamację do podania numeru zamówienia, numeru konta lub nazwy użytkownika.

Na wszystkie pisemne reklamacje Klienta, Sprzedający zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 15 dni od daty otrzymania reklamacji.